Gosper DOOse bavi i zastupanjem i distribucijom proizvoda sledećih svetskih proizvođača:

johnson&johnsonsa svojim proizvodnim programima :

 

advanced sterilization products

Razvija i proizvodi sterilizacione sisteme na bazi plazme hydrogen peroksida kao i dezinfekcione rastvore.

advanced sterilization productsKardiološki implantati i instrumenti za elektrofiziologiju.

 

advanced sterilization products

Razvoj i proizvodnja sredstava za lečenje bolesti krvotoka, uključujući stentove,
balon-katetere i katetere koji se koriste u dijagnostici i lečenju kardiovaskularnih bolesti i sličnih stanja.

advanced sterilization products

Proizvodnja i razvoj programa neurohirurških implantata i opreme za neurohirurgiju,
uključujući kompletan program opšteg hiruškog instrumentarijuma.

advanced sterilization products

Minimalno - invazivne metode lečenja bolesti žena.

advanced sterilization products

Bavi se razvojem i proizvodnjom hirurških proizvoda vezanih za područje zatvaranja i
zbrinjavanja rana i kardiovaskularne hirurgije.

advanced sterilization products

Razvoj i proizvodnja implantata za rekonstrukciju oštećenih i upaljenih zglobova,
uključujući DePuy AcroMed proizvode za fiksaciju i ispravljanje deformiteta kičme.

advanced sterilization products

Bavi se razvojem i proizvodnjom širokog spektra hirurških instrumenata
za minimalno invazivne hirurške metode kao i za otvorene operacije.

 

 

 

 

 

Pored pomenutih, GOSPER d.o.o. se bavi i zastupanjem:

 

Spectranetics

Proizvodi i prodaje jedini excimer laser odobren u USA, Evropi i Japanu za korišćenje
u višestrukim minimalno invazivnim kardiovaskularnim procedurama.